15 พฤศจิกายน 2019
Home / มนุษย์เงินเดือน / เงินช่วยเหลือหลังลาออก จากประกันสังคม

เงินช่วยเหลือหลังลาออก จากประกันสังคม

ช่วงที่แฟนผมลาออกจากที่ทำงานเดิมใหม่ๆ ผมก็ได้พาไปขึ้นทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมเพื่อรับ เงินช่วยเหลือหลังลาออก  เราจะได้รับเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี เช่นถ้าถูกเลิกจ้าง จะได้อยู่ที่ 180 วัน หรือ 6 เดือน ส่วนถ้าลาออก หรือหมดสัญญาจะได้อยู่ที่ 90 วัน หรือ 3 เดือน

ในกรณีของแฟนผม ลาออกแล้วไปแจ้งก็ได้เงินช่วยเหลือจากประกันสังคม 3 เดือน แต่พอดีช่วงนั้นได้งานใหม่พอดีช่วงกลางเดือน เริ่มงานต้นเดือนหน้า ทางประกันสังคมก็ยังจ่ายของเดือนแรกอยู่นะครับ แต่เดือนต่อๆไปไม่จ่ายเพราะถือว่าเราได้งานทำแล้ว ผมได้ไปหาข้อมูล และเรียบเรียงไว้ให้ใหม่ โดยเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ประกันสังคม อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนกันนะครับ ถ้าคุณลาออกจากงาน แล้วยังหางานทำไม่ได้

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน(กรณีที่ทำงานทำประกันสังคมให้) สำหรับคนที่คิดจะลาออกเพื่อไปตั้งต้นธุรกิจ วันนี้เรามีเงินช่วยเหลือมีนำเสนอ แต่ก็ใช่ว่าจะมาก อย่างน้อยก็สามารถนำมาช่วยสนับสนุนรายจ่ายเล็กๆน้อยๆได้

เงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจาก ประกันสังคม

หลังจากที่เราลาออก หรือโดนเลิกจ้าง ตามสิทธิของผู้ประกันตน เราสามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือจาก ประกันสังคมได้ โดยเราต้องไปทำเรื่อง ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น และต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

  • เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)
  • ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

หมายเหตุ ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

เอกสารที่ใช้

กรณีลาออก

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(Bookbank) ของผู้ถูกเลิกจ้างเท่านั้น

กรณีถูกเลิกจ้าง

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร(Bookbank) ของผู้ถูกเลิกจ้างเท่านั้น
  • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

เมื่อมีเอกสารแล้วสามารถไปทำเรื่องที่สำนักงานจัดหางาน เขตไหนก็ได้ เมื่อเข้าไปให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วจะได้เอกสารมาให้กรอก 2 ชุด ตือ

แบบขึ้นทะเบียนหางาน

IMG_1392 แบบขึ้นทะเบียนหางาน 2

 

 

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

IMG_1397

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ซึ่งมีชื่อและเลขบัญชีของผู้ยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผ่าน 9 ธนาคาร มีดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  KTB
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  BAY
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  BBL
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  SCB
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   KBANK
6. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)   TMB
7. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  TBANK
8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  CIMB เดิมคือ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)

กรอกเสร็จให้นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ แล้วรอเรียกเพื่อรับใบนัดการรายงานตัว เป็นอันเรียบร้อย

ที่มา : sso.go.th

About แอมป์

Programmer สาย OpenSource ถนัด WEB และ Mobile ในฝั่ง Apple

Check Also

ไม่ต้องเรียนก็รวยได้

ไม่ต้องเรียนก็รวยได้ จริงหรือ

คนรุ่นใหม่สมัยน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!